Sauda Smelteverk ved hovedport, 6 store poppelstubber, diameter 110 cm - 150 cm. Disse stubbene kunne ikke graves opp, da de stod nærme og helt inntil asfaltert adkomstvei til hovedporten. Det som var mere prekert var hovedvannledningen for produksjonen til smelteverket, den lå ca 150 cm unna en av stubbene. Som et par av bildene viser, var også brannhydranten veldig nærme. Det ble besluttet å frese vekk stubbene. Oppdragsgiver ville frese de ned til 80 cm under bakkenivå. Oppdragsgiver stilte mannskap, minigraver og traktor til disposisjon. Et herlig mannskap. Sammen løste vi oppdraget 18/6 2007. Tusen takk til dere, og tusen takk for oppdraget.
PS, bildene taler for seg og det ble veldig mye flis!

Knut-Ivar

 
FÅ DIN STUBBE FJERNET I DAG, FØR MAUR OG ANDRE SKADEDYR FLYTTER INN!

Copyright ©2005 Knut-Ivar Borgen